Adres: ul. Wajdeloty 1, 20-607 Lublin, tel./fax. (081) 525-21-23, email: sp29lub@vp.pl

Aktualności

JADŁOSPIS STOŁÓWKI SZKOLNEJ
2014-10-10 14:47:36, dodano przez: Aneta Gajda

JADŁOSPIS STOŁÓWKI SZKOLNEJ

20 - 24 października 2014 r.

czytaj więcej >>

Konsultacje psychologa z Poradni nr 3 na terenie naszej szkoły
2014-10-07 12:46:41, dodano przez: Ela Michnikiewicz

Informujemy, że w dniu szkolnych konsultacji 20 X (poniedziałek) od godz. 17.00 będzie dyżurować na terenie naszej szkoły psycholog - pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 mieszczącej się przy ul. Rzeckiego 21 w Lublinie. Zapraszamy do skorzystania z tej okazji. Można zasięgnąć porad w sprawach wychowawczych, rodzinnych, czy w sprawie procedury lub wyników badań psychologiczno-pedagogicznych itp.

czytaj więcej >>

OPŁATY ZA OBIADY - PAŹDZIERNIK
2014-10-02 22:09:27, dodano przez: Aneta Gajda

Wpłaty na obiady za miesiąc wrzesień 2014 r. będą przyjmowane w dniach:

1 X - w godz. 800 - 1530

2 X - w godz. 800 - 1400

3 X - w godz. 800 - 1330

W pozostałe dni miesiąca w godz. 900 - 1300.

Stawka dzienna wynosi 1,50 zł.

 

Istnieje również możliwość zapłaty za obiady poprzez dokonanie wpłaty na konto.

 

Nr konta: 70 1240 1503 1111 0010 0166 3632


Osoby, które zechcą dokonać odpisu za ubiegły miesiąc, proszone są o uzgadnianie osobiście lub telefonicznie kwoty wpłaty.

Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie od 1 do 10 każdego miesiąca.

 

Opłata za październik 2014 wynosi 33,00 zł.Stypendia szkolne
2014-09-08 12:21:21, dodano przez: Aneta Gajda

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość uzyskania stypendiów szkolnych ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stypendia są przyznawane na 10 miesięcy nauki szkolnej (od września do czerwca).

Stypendium szkolne są być udzielone na:

· całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęcia rozwijając uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;

· pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonament internetowy za okres wrzesień-czerwiec, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

- dochód nie przekraczający 456 zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- ciężkiej lub długotrwałej choroby,

- wielodzietności,

- braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- rodziny niepełnej,

- zdarzenia losowego.

- wypełnienie wniosku, przedłożenie oświadczenia o wysokości dochodów oraz oświadczenia o pozwoleniu na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

 

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w pokoju psychologiczno-pedagogicznym.

Wypełnione należy złożyć w szkole u u pedagoga i psychologa szkoły do dnia 15 września.

 

Formularze i dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla Rodziców

Tekst uchwały o pomocy materialnej o charakterze socjalnymRozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015, 1.09.2014 r.
2014-08-25 22:18:44, dodano przez: Aneta Gajda

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r.

 

900 klasy IV - VI w sali gimnastycznej

 

1030 klasy II - III w sali gimnastycznej

 

1200 klasy I w salach lekcyjnych:

                                                Ia - s. 15 (p. M. Woźniak)

                                                Ib - s. 7 (p. B. Wiak)

                                                Ic - s. 17 (p. B. Cegłowska)

                                                Id - s. 11 (p. M. Sieńko-Szczerba)

                                                Ie - s. 13 (p. E. Kwaśna)

                                                If - s. 8 (p. I. Oleksa)

 

Po spotkaniu z wychowawcami klasy przechodzą do sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się uroczyste pasowanie na ucznia.1 2 3 4 ... 31 32 >>