Adres: ul. Wajdeloty 1, 20-607 Lublin, tel./fax. (081) 525-21-23, email: sp29lub@vp.pl

Aktualności

Szkolny zestaw podręczników dla klas I w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-19 20:56:53, dodano przez: Aneta Gajda

W związku z wejściem w życie z dniem 8 lipca br. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811), informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej nie kupują podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podręczniki oraz materiały zapewnia szkoła.

Podręczniki do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych (religia) zakupują rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyli w tych zajęciach po 1 września 2014 r.Wyprawka szkolna dla klas II – III i VI (2014/2015)
2014-07-04 18:45:49, dodano przez: Aneta Gajda

Rodzice uczniów klas II i III mogą skorzystać z pomocy rządowej „Wyprawka szkolna 2014” polegającej na refundacji zakupu podręczników szkolnych dla dzieci. Kwota refundacji wynosi:

225 zł – dla klas II i III

325 zł  – dla klas VI.


Aby otrzymać refundację należy wypełnić wniosek i udokumentować swoje dochody oraz przedstawić dowód zakupu podręczników lub napisać oświadczenie o ich zakupie. Termin oddawania wniosków upływa w dniu 3 września! (informacje w pliku pdf)

czytaj więcej >>

Stypendium szkolne socjalne na rok szkolny 2014/2015
2014-07-04 18:03:31, dodano przez: Aneta Gajda

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość uzyskania stypendiów szkolnych ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stypendia są przyznawane na 10 miesięcy nauki szkolnej (od września do czerwca). Można je przeznaczyć na cele edukacyjne, to jest refundację kosztów udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych pozaszkolnych (np. nauka języka, zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne itp.) i/lub refundację zakupów edukacyjnych dla dziecka (tu; podręczniki, książki, pomoce edukacyjne, odzież, obuwie sportowe).

            Warunkiem otrzymania stypendium jest:

-   dochód nie przekraczający 456 zł na osobę w rodzinie

-   wypełnienie wniosku i udokumentowanie dochodów.

Dokumenty należy złożyć w szkole u pedagoga szkolnego do dnia 12 września bieżącego roku.

czytaj więcej >>

Koncert Mateusza Tureckiego
2014-06-12 11:21:20, dodano przez: Aneta Gajda

W dniu 17 czerwca 2014 r. odbędzie się koncert Mateusza Tureckiego, ucz. klasy VI b, stypendysty Prezydenta Miasta Lublin i Marszałka Województwa Lubelskiego za osiągnięcia artystyczne o randze ogólnopolskiej; laureata wielu konkursów wokalnych.

 

Miejsce: sala gimnastyczna SP29

Zapraszamy:

Klasy I - III, godz. 1030 - 1115

Klasy IV - VI, godz 1130 - 1215OPŁATY ZA OBIADY - CZERWIEC
2014-06-02 07:32:29, dodano przez: Aneta Gajda

Informujemy, że od stycznia 2013 roku istnieje możliwość zapłaty za obiady poprzez dokonanie wpłaty na konto.

 

Nr konta: 70 1240 1503 1111 0010 0166 3632

  

Osoby, które zechcą dokonać odpisu za ubiegły miesiąc, proszone są o uzgadnianie osobiście lub telefonicznie kwoty wpłaty.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie od 1 do 10 każdego miesiąca.

 

Opłata za czerwiec 2014 wynosi 25,50 zł.1 2 3 4 ... 30 31 >>